Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» , επί της οδού Έλλης αρ. 15

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!