Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ », της «ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» επί της οδού Μαδύτου αρ.1 & Ευαγγελιστρίας , στον Υμηττό.