Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ», του κου Αντωνίου-Κωνσταντίνου Χατζηνικολάου, επί της οδού Πλ.Υμηττού αριθ. 15 στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού