Λήψη απόφασης για δωρεά ή κατάθεση στεφάνου στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2019