Λήψη απόφασης εξειδίκευσης της πίστωσης για συμμετοχή στο 17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων που θα πραγματοποιηθεί στις 11-12 Νοεμβρίου 2021