Καθορισμός πλάτους οδοστρωμάτων οδών για την εκτέλεση του έργου «Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού», κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.