Κατάρτιση όρων διακήρυξης επαναληπτικής πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για «Συλλογή και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός ορίων του Δήμου Δάφνης- Υμηττού και κινητών αντικειμένων»