Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων επί των οδών Π. Τσαλδάρη και Αγγελετοπούλου, κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Δάφνης