Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης και τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 (απαγόρευση στάσης- στάθμευσης ) επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως αρ.38, κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Δάφνης