Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χορήγησης θέσης στάθμευσης Αναπηρικού Αυτοκινήτου (κ Μεϊμάρη Μιχαήλ)