Εξειδίκευση πίστωσης για απόδοση σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας του έτους 2021 και του έτους 2018 (οφειλόμενα ) σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.