Έκδοση κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Ζήλωνος Ευθυμίου & Αρχιμανδρίτου Παρίση στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής