Έκδοση κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Παλαιολόγου και Ευριπίδου Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής