Έκδοση κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας επί της οδού Ηλιουπόλεως Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής