Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κατάργηση ή μη του περιπτέρου επί της συμβολής των οδών Εθνάρχου Μακαρίου 147 & Ηούς στη Δάφνη, κατόπιν πρότασης  του Συμβουλίου Κοινότητας  Δάφνης