Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης για εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή της Ανω Δάφνης (Ζωοδόχος Πηγή) του Δήμου Δάφνης – Υμηττού κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Δάφνης