Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χορήγησης ή μη θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων για το Κέντρο Διημέρευσης ‘’ Κύκλοι Ζωής’’