Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού τελών διαφημίσεως για το έτος 2023.