Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Έτους 2022.