Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό συμβούλιο της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022