Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027, για το έργο «Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δάφνης – Υμηττού», με βάση την Πρόσκληση με κωδικό αττ024 της Περιφέρειας Αττικής  και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή της.