Έγκριση του Νο 4 Πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του ανοικτού διεθνής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»