Έγκριση του Νο 2 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης- Υμηττού (2019)» και ανάδειξη «οριστικού» μειοδότη