Έγκριση του Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και Συντήρηση-Επισκευή Ελαστικών Αυτοκινήτων»