Έγκριση του κατεπείγοντος της αριθμ. πρωτ. 8883/20-6-2019 πρόσκλησης έκτακτη -κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου