Έγκριση του 1ου πρακτικού του  διαγωνισμού του έργου «Ανακαίνιση Δημοτικών Κτιρίων» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη