Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΠΤΜΝΕ και παράταση του έργου « Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος Ιονίων Νήσων & περιβάλλοντα χώρου»