Έγκριση του κατεπείγοντος της αριθμ. πρωτ. 16134/6-11-2017 πρόσκλησης κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου