Έγκριση των υπ΄ αριθ. 28/2022, 30/2022, 10/2023 και 14/2023 αποφάσεων  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τοποθέτηση οριοδεικτών (πλαστικών κολωνακίων), για την ομαλή διέλευση των απορριμματοφόρων σε οδικά τμήματα του Δήμου και έκδοση κανονιστικής απόφασης.