Έγκριση σκοπιμότητας – έγκριση μελέτης , έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού – καταμερισμός δαπανών και τρόπος εκτέλεσης του έργου << Συντήρηση και Ανακατασκευή Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Δάφνης-Υμηττού