Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αστική αναζωογόνηση- Ανάπλαση περιοχών Δ.Κ. Δάφνης»