Έγκριση πρόσληψης εργαζομένων στη Μ.Φ.Π.Α.Δ (Παιδικός Σταθμός) ιδιοκτησίας της «M.Μακρογκίκα – Σ.Χατζημιχαήλ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΕΚΦΡΑΣΗ»