Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της απευθείας ανάθεσης του έργου                                         «Συντηρήσεις δικτύων πυρασφάλειας και αναγκαίες επισκευές»