Έγκριση πρακτικού 2 του διεξαχθέντος συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ , ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ κατακύρωση των αντίστοιχων ομάδων και ανάδειξη Οριστικών Αναδόχων