Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο « Αντικατάσταση παλαιών ιδιωτικών δικτύων στη Δ.Κ. Υμηττού