Έγκριση όρων διακήρυξης της υπ’ αρ. 8/2018 μελέτης του έργου «Ποιοτική – περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης- Υμηττού»