Έγκριση μετατροπής οικογενειακού τάφου, σε τάφο τριετούς χρήσεως (εδάφους ή σαρκοφάγου) ή διατήρησής του ως μνημείο