Έγκριση κατανομής πίστωσης για κάλυψη δαπανών διεξαγωγής διαγωνισμού Τράπεζας της Ελλάδος ( Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1/Γ 2019), κατόπιν απόφασης ΔΕΠ