Έγκριση ή μη Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών Χαρών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής