Έγκριση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την αριθμ. ΑΒΜ ΔΑ19/6105 ποινική δικογραφία