Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης – τοποθέτησης, πλαστικών οριοδεικτών και κίτρινης διαγράμμισης επί της οδού Αλ. Παναγούλη στη συμβολή της με την οδό Ηπείρου στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού, για διευκόλυνση διέλευσης οχημάτων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.