Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ), χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, που θα περισυλλεχθούν και θα ανακυκλωθούν βάσει του Π.Δ.116/2004