Έγκριση διενέργειας της εργασίας, έγκριση της αριθμ. 25/2019 της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (Π.Δ. 171/87 αρθρ.15 και αντικατάσταση της παρ. 1 σύμφωνα με το αρθρ. 1 του Π.Δ. 229/99) της εργασίας «Επισκευή και συντήρηση δικτύου πυρασφάλειας στο Άλσος Άρη Αλεξάνδρου »