Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της προμηθειας με τιτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ”