Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια οχημάτων του Δήμου Δάφνης Υμηττού»