Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης και ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου επί υπόθεσης του Δήμου