Έγκριση χορήγησης –  ανανέωσης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής ποιότητας ζωής (κ Δ.Ν.).