Έγκριση απολογιστικών πινάκων οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού»