Έγκριση αλλαγής οχήματος σε  αποκλειστική θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής  Επιτροπής