Έγκριση 4ου πρακτικού του διεξαχθέντος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» για την ΟΜΑΔΑ 4: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ και κατακύρωση και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου